__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"0328f":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7f7c0":{"name":"Accent Darker","parent":"0328f","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"0328f":{"val":"var(--tcb-color-0)"},"7f7c0":{"val":"rgb(4, 20, 37)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"l":0.08,"s":0.81}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"0328f":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"7f7c0":{"val":"rgb(4, 21, 39)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.81,"l":0.08,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Моят профил
0.00 лв.
Количка

Нямате артикули в количката.

Официални Правила
на VIDAS кампанията “Опитай без риск!”

Организатор на кампанията е Видас Къмпани OOД с ЕИК 205681234 (VIDAS), с адрес: 1700 София, ул. Георги Райчев No 21А, вх. А, ет. 3, ап. 14. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.vidas.bg

Организаторът на Кампанията (VIDAS) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://vidas.bg/pravila/

Период на Кампанията: 15.01 - 15.03.2021 г. Кампанията се организира и провежда на www.vidas.bg/start.

Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес  https://vidas.bg/pravila/ за периода на Кампанията.

Право на участие:

Кампанията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 18 години, с изключение на: служителите на Видас Къмпани ООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в сайта на Кампанията: www.vidas.bg/start, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 Участвайки в тази Кампания, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и се съгласяват задължително да спазват техните условия.

 Описание на Кампанията “Опитай без риск!”

Всеки човек, закупил напитки VIDAS от сайта www.vidas.bg/start, може да върне закупените продукти в рамките на 7 дни от датата на закупуването при следните условия: 

 • От общо закупените бутилки са отворени не повече от една бутилка от вкус;
 • В отворената бутилка/и е останало не по-малко от 50% от съдържанието ѝ/им.
 • Останалите неотворени бутилки са в добър вид, без следи от употреба и зацапване
 • В срок до 7 дни от покупката попълни на онлайн на адрес https://bit.ly/394WHCC искане за възстановяване на заплатената сума, към което трябва да приложи следното:
 1. кратко обяснение на причините за неудовлетвореността от продукта;
 2. снимка на отворената бутилка/и VIDAS, от която е видно изпитото не повече от половината съдържание на бутилката/ите
 3. снимка на оригиналната фактура или поръчката, с която са получени продуктите
 4. имена, телефонен номер и електронен адрес, с които VIDAS да се свърже с клиента
 5. банкова сметка, където сумата да бъде възстановена, в случай, че клиента е платил при доставка с наложен платеж
 • На адрес: град София, Еконт Офис София Слатина на вниманието на Видас Къмпани ООД, тел.0889172951 - следва да бъде изпратена бутилката, за която се иска възстановяване на сумата, като бутилката/ите трябва да бъдат пълни на минимум 50%. 
 • Разходите по връщането на продуктите са за сметка на купувача
 • VIDAS възстановява стойността на върнатите продукти, без стойността на доставката, в срок до 14 дни от датата, на която са получени върнатите бутилки. 
 • Всички суми, платени при доставка или на място, се възстановяват само по банков път на сметката, посочена в искането.
 • Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.
 • Рекламации и въпроси към VIDAS

При въпроси, свързани с продуктите или кампанията, всеки купувач може да се свърже с VIDAS на имейл адрес: office@vidas.bg.