Съветваха ни да добавим бяла захар, консерванти (със сложни имена) и куп синтетика, за да ни е лесно и евтино.

Това е изпитаният метод, който прилагат всички в индустрията.

А, когато отказахме да вървим по утъпкания път, те бяха убедени, че ще се провалим.