честно, когато заявихме, че ни е грижа за чистотата на напитката и усмивките на хората повече, отколкото за печалбата

НИ ОБЯВИХА ЗА ЛУДИ!